Speltherapeute

Sascha Fransen, Speltherapie Fransen

Praktijk voor speltherapie Fransen

Sascha Fransen
Zuideindseweg 62
2645 BH Delfgauw
06-52476050
sascha@kindinpraktijk.nl
www.speltherapie.eu

Sascha Fransen is een ervaren speltherapeute. Zij helpt in haar praktijk of op school kinderen met ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Spelen met Sascha is een hulpmiddel om een vertraagde of verstoorde ontwikkeling weer op gang te brengen.

Bij de volgende problemen kan speltherapie een goed hulpmiddel zijn:

  • moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (bijvoorbeeld niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag)
  • moeilijkheden in de omgang met volwassenen (bijvoorbeeld gedragsproblemen, slecht luisteren)
  • weinig zelfvertrouwen
  • faalangst
  • verlies van een belangrijke persoon
  • ziekte en of ziekenhuisopname
  • nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, scheiding, mishandeling

Naast individuele speltherapie biedt Sascha ouderbegeleiding en opvoedondersteuning , en verzorgen ze regelmatig workshops en presentaties op bijvoorbeeld kinderdagverblijven en basisscholen.

Tevens geeft ze in de praktijk de training “Ik ben Ik”, een weerbaarheidstraining voor kinderen. In deze training worden kinderen zich bewust van hun eigen gedrag en wat het effect daarvan is op de ander. In de training doen kinderen nieuwe positieve ervaringen op, waardoor het zelfbeeld en daarmee het zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen ‘steviger in hun schoenen staan’. Onderwerpen die in de training onder andere aan bod komen zijn: wie ben ik, mijn gevoelens en ik en de ander. Middels de training leren kinderen beter om te gaan met thema’s als samenwerken, voor jezelf opkomen, een positief zelfbeeld ontwikkelen en het vergroten van zelfvertrouwen.

Praktijk voor Speltherapie Fransen is in 2006 opgestart door Sascha Fransen. Zij is gediplomeerd speltherapeute en geregistreerd bij beroepsverenigingen RBCZ, NVPA en NVVS.

De trainingen en therapie worden zowel in de praktijkruimte in Delfgauw als op enkele scholen in de regio gegeven.

Overzicht Hulpverleners

Postadres

Delftsestraatweg 280A
2645 AE Delfgauw

Contact

info@kindinpraktijk.nl
015 202 4606

jeugdhulp

Pin It on Pinterest

Share This