Speltherapeute

Sascha Fransen, Speltherapie Fransen

Sascha Fransen

Praktijk voor speltherapie Fransen

Sascha Fransen
Zuideindseweg 62
2645 BH Delfgauw
06-52476050
sascha@kindinpraktijk.nl
www.speltherapie.eu

Wie ben je?

Mijn naam is Sascha Fransen.
Ik ben systeische vaktherapeut.
Ik heb mijn einge praktijk Prakitjk SPeltherapie Fransen. 

Wat doe je binnen KindinPraktijk

Binnen Kindinpraktijk werk ik als systemische vaktherapeut.
Ik werk dan ook zowel met het kind als de ouders.
Tevens begeleid ik ex-partners bij complexe scheiding.

Waar wordt je blij van in relatie je werk bijKIndinPraktijk

Ieder lid van het systeem heeft recht op een plek binne het systeem. Ieder lid heeft recht om gezien te worden en gesterkt te wodeni n valkuilen en kwaliteiten. Deze verbindingen samen brengen en stimuleren om optimaal te kunnen zijn in eigenheid middels de verschillende mogelijkheden binnen Kindinpraktijk met verschillende discipplines.

Wat vind je verder nog belanigrjk dat genoemd wordt
Ik werk graag met metaforen als ankers.
SPel is hierin een hulpmiddel voor kinderen en kan ook ene verbindinde factor zin voor ouder en kind. 

Overzicht Hulpverleners

Postadres

Delftsestraatweg 280A
2645 AE Delfgauw

Contact

info@kindinpraktijk.nl
015 202 4606

jeugdhulp

Pin It on Pinterest

Share This